Blog

Tłumaczenie przysięgłe - kiedy naprawdę potrzebne

Tłumaczenia pisemne dzielimy na tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione. Często wiele osób zastanawia się, który rodzaj tłumaczenia będzie odpowiedni w danej sytuacji. Jednak zanim do tego przejdziemy, wyjaśnijmy sobie na czym w ogóle polega różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami tłumaczeń. 

Tłumaczenie przysięgłe, inaczej uwierzytelnione, to szczególny rodzaj tłumaczenia. Polega nie tylko na samym przełożeniu tekstu na inny język, ale na dodatkowo opatrzeniu go podpisem i pieczątką tłumacza, który się nim zajmował. Ten rodzaj tłumaczeń może być wykonywany tylko przez tłumaczy przysięgłych, czyli takich, którzy posiadają niezbędne uprawnienia i występują jako urzędnicy państwowi. Składając swoją pieczęć na dokumencie tłumacz poświadcza, że tłumaczenie jest zgodne z treścią tekstu oryginalnego.  Działalność tłumaczy przysięgłych jest regulowana ustawowo, co powoduje, że wszystkich obowiązują takie same zasady w zakresie uwierzytelniania tekstów. Klient zamawiając tłumaczenie przysięgłe płaci za usługę tłumaczeniową i dodatkowo za uwierzytelnienie tekstu. Jest to więc usługa droższa od tłumaczenia zwykłego.
 
Tłumaczenia zwykłe, niewymagające poświadczenia, można oczywiście zlecać tłumaczom zwykłym lub przysięgłym.
 
Z tłumaczeń uwierzytelnionych korzystamy w szczególnych przypadkach. Przede wszystkim, zawsze wtedy, gdy chcemy, aby tłumaczony tekst nabrał charakteru dokumentu państwowego. Jest to zwłaszcza niezbędne przy takich dokumentach, jak: akty urodzenia, akty ślubu, dyplomy uczelni, wypisy z karty lekarskiej, dokumenty niezbędne przy sprowadzaniu samochodu z zagranicy, ważne umowy w formie aktu notarialnego itp.  Jednym słowem, wszelkie tłumaczenia, które są nam niezbędne przy załatwianiu spraw urzędowych.
 
Natomiast dokumenty firmowe obecne w obrocie gospodarczym, czyli umowy, oferty handlowe lub korespondencja itp., nie wymagają już uwierzytelnionej formy. Podobnie jest w przypadku tekstów o charakterze technicznym (instrukcje obsługi urządzeń, specyfikacje, opisy linii montażowych), biznesowym, informatycznym, medycznym czy naukowym. Tego typu tłumaczenia są z reguły wykonywane przez tłumaczy zwykłych, ale specjalizujących się w danej tematyce. Uprawnienia tłumacza przysięgłego nie są w takim wypadku wymagane i nie gwarantują też biegłości w konkretnej, często specjalistycznej tematyce. Zlecając tłumaczenie zwykłe należy się więc upewnić, że tłumacz, z którym współpracujemy posiada doświadczenie w danej tematyce i to właśnie będzie dla nas gwarancją jakości przekładu.

           

Fachowe Tłumaczenia
ul. Zacisze12, 62-060 Stęszew
tel. 602 622 872
biuro(at)fachowe-tlumaczenia.pl

 

      


tłumaczenia Poznań
tłumaczenia pisemne i ustne
tłumaczenia język angielski Poznań
biuro tłumaczeń Poznań
oferta tłumaczeń


   

   Food photo created by freepik - www.freepik.com